Bettaonline.se är en webbplats som erbjuder guider, recensioner och information om att betta online. Vi vill erbjuda dig som besökare en extraordinär upplevelse. Du måste dock läsa igenom dessa användarvillkor och godkänna dem för att kunna besöka vår webbplats. Vi får vår inkomst genom de länkar du besöker och genom annan typ av reklam som finns på vår webbplats. Vi väljer att endast jobba med andra aktörer som vi litar på och som vi vet kan ge dig bästa möjliga innehåll. Du bör läsa igenom vår cookie- och sekretesspolicy där du får redan på hur vi hanterar din personliga information.

Vår webbplats

Innehållet på vår webbplats följer alltid de standarder och regler som finns samt det som är lagligt. Du måste dock vara över 18 år för att besöka vår webbplats. Det vi erbjuder är i informationssyfte och du använder det på egen risk. Vi är inte ansvariga för felaktig användning. Vi gör allt för att vår webbplats ska vara uppdaterad men vi ansvarar inte för innehållet på webbplatser från tredje part.

Vårt ansvar

Vi tar fullt ansvar för det innehåll som presenteras på vår webbplats. Du får ej använda detta på något sett som är olagligt och vi ansvara inte för skador som kan uppstå på dig eller den utrustning som du använder. Detta av direkt eller indirekt användning av vår webbplats. Du är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att skydda dig själv. Vi ansvara även inte för förlust av intäkter, goodwill, försäljning eller något annat på grund av användning av vår webbplats. Detta gäller alla typer av skador på personer eller egendom, såväl fysisk som psykologisk.

Detta begränsas dock inte endast till ovanstående exempel.

Rättigheter över vårt material

Bettaonline.se äger alla immateriella rättigheter över innehållet på vår webbplats. Det skyddas av upphovsrättslagen. Du får inte använda vår webbplats eller dess innehåll på något sätt, ekonomiskt eller ej utan vårt specifika tillstånd. Vi har rätten att när som helst neka dig åtkomst till vår webbplats om sådan användning upptäcks. Vem som helst kan kräva att innehåll tas bort från vår webbplats. Detta sker endast automatiskt om sådant innehåll strider mot gällande lagar. För allt annat är det upp till Bettaonline.se att fatta ett beslut.

Skydd mot virus

Vår webbplats skyddas hela tiden av de mest avancerade antivirusprogram på marknaden. Vi kan dock inte garantera ett fullgott skydd mot virus och andra skadliga program. Du som användare är därför skyldig att vidta åtgärder för att skydda din data och utrustning mot sådana attacker. Vi tar ej ansvar för skador som uppkommer på data eller utrustning. Vi ta heller inget ansvar för virus och skadliga program på tredje parts webbplatser.

Externa källor

Vår webbplats använder sig av information och länkar till andra webbplatser. Vi tar inget ansvar för information som ej kommer direkt från oss. Du bör läsa igenom de villkor som finns hos tredje part. Vi har ingen kontroll över deras webbplatser eller innehåll. Du får länka till vår webbplats medan du äger länken och det sker på ett lagligt sätt. Vi förbehåller oss rätten att när som ta ned en sådan länk.

Vi rekommenderar att du läser igenom våra villkor regelbundet då vi uppdaterar dem när som det behövs.